Menu:

Współpraca


Szanowni Autorzy

Wobec powtarzających się pytań o warunki nadsyłania propozycji wydawniczych informujemy, że przyjmujemy do weryfikacji wyłącznie teksty faktograficzne z dziedziny historii. Teksty fabularne, zwłaszcza dotyczące zdarzeń fikcyjnych obecnie nie znajdują się w sferze naszego zainteresowania. Nie publikujemy poezji, dramatów, scenariuszy, piosenek i poezji śpiewanej ani komiksów.

Prosimy o przesyłanie przede wszystkim konspektu pracy (krótkiego opisu zawartości) wraz z informacją (możliwie pełną) odnośnie bazy źródłowej oraz początkowego fragmentu pracy o objętości 10-20% całości. Teksty czytane są w kolejności nadchodzenia, przy czym pierwszeństwo mają fragmenty tekstów z konspektami oraz załączoną bazą źródłową. Prosimy również o podanie adresu kontaktowego i telefonu lub maila kontaktowego. Tekstów przesłanych anonimowo nie czytamy.

Teksty w formie standardowego wydruku (strony znormalizowane, czyli 1800 znaków na stronie) prosimy przesyłać pod adres kontaktowy, a propozycje wydawnicze w wersji elektronicznej na konto: kontakt@tetragon.com.pl. Tekst powinien zostać wysłany jako załącznik (nie zaś w treści maila), najlepiej w formacie RTF; jeśli zaś objętość listu przekroczy 300 kB, prosimy o spakowanie tekstu zipem. W temacie maila prosimy wpisać nazwisko autora oraz tytuł książki.

Wydawnictwo nie przekazuje autorom recenzji wewnętrznych i nie prowadzi warsztatów literackich - nie jesteśmy w stanie dyskutować z Państwem o nadesłanych tekstach. Nie odsyłamy materiałów. Z Autorami kontaktujemy się tylko wtedy, jeśli jesteśmy zainteresowani współpracą.

Serdecznie dziękujemy za stosowanie tych zasad - ułatwi nam to pracę, a także zwiększy Państwa szanse na publikację.


Wydawnictwo Tetragon