Menu:


Wojny i Konflikty. Kwartalnik Wojskowo-Historyczny już w przygotowaniu

Szanowni Państwo.
Z przyjemnością informujemy, że w pierwszym numerze "Wojen i Konfliktów" (czerwiec 2016) znajdą się między innymi teksty poświęcone: wojnie o Pas Agacher - Burkina Faso i Mali w 1985 r. (Daniel Kowalczuk); stanach liczebnych Oflagu II A Prenzlau w latach 1939-1941 (Piotr Kożuchowski); zwycięstwach pilotów myśliwskich RAF i polskiego 303. Dywizjonu Myśliwskiego w 1941 r. (Jacek Kutzner); hinduskich sojusznikach faszystowskich Włoch (Leszek Molendowski); "Królu Izraela", Arielu Szaronie (Łukasz Przybyło); francuskiej broni pancernej u progu wojny, wiosna-lato 1939 r. (Wojciech Mazur); działaniach desantowych służby zdrowia 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji "Market-Garden" (Aleksander Rutkiewicz). Ponadto tekst Juliusza S. Tyma na temat, którego nikt się nie spodziewa, interesujące opracowanie dokumentu źródłowego wprost ze zbiorów warszawskiego Domu Spotkań z Historią (Jarosław Pełka) oraz inne materiały, które jak wierzymy spotkają się z zainteresowaniem Czytelników. Mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko "pomieścić" w numerze oznaczonym "magiczną jedynką".

Ponadto, chcemy poinformować, że wkrótce pismo zostanie zarejestrowane sądownie, otrzyma numer ISSN oraz identyfikator DOI (ang. digital object identifier). Po wydaniu pierwszego numeru rozpoczniemy proces ewaluacji Kwartalnika, prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Docelowo ma to umożliwić wprowadzenie periodyku do wykazu czasopism i serii naukowych Thomson Scientific Master Journal List - popularnie określanego mianem Listy filadelfijskiej.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie materiały opublikowane w "Wojnach i Konfliktach" bazują na umowie licencyjnej w oparciu o licencje Creative Commons i są udostępniane nieodpłatnie, autorzy nie pobierają w żadnej formie wynagrodzenia, a wydawcy nie uzyskują profitów finansowych z tytułu prowadzonej działalności. Czytelników już dziś zapraszamy do lektury, a Autorów do przesyłania kolejnych materiałów.

Redaktor Naczelny - Jacek Kutzner
Z-ca Redaktora Naczelnego - Tadeusz Zawadzki
Sekretarz Redakcji - Łukasz Przybyło

Materiały przeznaczone do druku prosimy przesyłać na adres: Jacek_Kutzner@interia.pl. Objętość przesłanego tekstu nie może być mniejsza niż 10 tys. znaków. Górna granica objętości tekstu nie jest określona, niemniej przyjmujemy, że nie powinna ona przekraczać 80 tys. znaków. Przesłany tekst winien wypełniać postulat tekstu naukowego (przypisy, bibliografia, słowa kluczowe, abstrakt po angielsku etc.).