Menu:


Michał Glock

Rodowity elblążąnin, rocznik 1979. Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił pracę magisterską pt. „Robotniczo-chłopska Flota Czerwona 1917-1941”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda Michalskiego.

W 2005 roku nakładem Wydawnictwa Okręty Wojenne wydał pierwszą książkę, monografię poświęconą krążownikom typu Kirow i Maksim Gorki.

Opiekę naukową nad dysertacją doktorską poświęconą Flocie Czarnomorskiej w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, do swojej śmieci sprawował prof. Paweł Wieczorkiewicz, pałeczkę przejął po nim prof. Zbigniew Karpus. Publiczna obrona pracy miała miejsce w Toruniu 12 lipca 2010 roku (recenzentami byli prof. Waldemar Rezmer i prof. kmdr (rez) Bogdan Zalewski).

Autor publikacji poświęconych głównie historii floty rosyjskiej i radzieckiej. Stały współpracownik miesięcznika "Morze Statki i Okręty" oraz "Okręty Wojenne". Łącznie opublikował około 40 recenzji i publikacji popularno-naukowych.

Prezes Stowarzyszenia "Lastadia" zabiegającego o zachowywanie zabytków techniki morskiej. Dzięki bliskiej współpracy ze stowarzyszeniem "Kaliningrad-Świnoujście-Olsztyn" organizator corocznych wyjazdów naukowych do Sankt Petersburga, których celem jest zbieranie materiałów do prac naukowych i popularno-naukowych.

Dostępne pozycje autorstwa Michała Glocka:

"Flota Czerwona na Morzu Czarnym: Wielka improwizacja 1941-1942. Tom 1"
"Flota Czerwona na Morzu Czarnym: Wymęczone zwycięstwo 1943-1944. Tom 2"
"Flotylla Kaspijska 1722-1945:
  Zarys dziejów"


Wywiad z Michałem Glockiem.