Menu:


Dr Klemens Nussbaum

Dr Klemens Nussbaum to postać nietuzinkowa. W 1941 r. wcielony do Armii Czerwonej, ranny pod Stalingradem, potem żołnierz 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1. Armii LWP, uczestnik bitwy pod Lenino, po wojnie oficer zawodowy, ostatnio w stopniu pułkownika..

Po antysemickich wydarzeniach lat 1967-68 uciekinier - wraz z rodziną - do Izraela.

Dostępne pozycje autorstwa Dr Klemensa Nussbauma:

"Historia złudzeń.
Żydzi w Armii Polskiej w ZSRR 1943-45"