Menu:


Ppłk Juliusz S. Tym

Ppłk dr Juliusz S. Tym to autor dobrze już znany, a jego dorobek na trwale wpisał się w polską historiografię wojskową. Jest bowiem autorem (i współautorem) wielu publikacji o polskiej kawalerii i broni pancernej w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej m.in. „Kawaleria w operacji i walce”, „Mokra, Działoszyn 1939”, „1. Dywizja Pancerna. Organizacja i wyszkolenie”, „Polska 1. Dywizja Pancerna w Normandii”.

Autor, z wykształcenia pancerniak, karierę oficerską rozpoczął w pododdziałach zmechanizowanych i rozpoznawczych 15. Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Władysława Andersa.

Płk Tym jest też absolwentem Wydziału Historii UAM w Poznaniu, a obecnie pracownikiem naukowym Akademii Obrony Narodowej. Miał również swój udział w utworzeniu reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.

Dostępne pozycje autorstwa Ppłka Juliusza S. Tyma:

"Pancerni i ułani generała Andersa"
"Szkolić. Doskonalić. Być w gotowo¶ci do.
 Polskie jednostki pancerne w Wielkiej Brytanii w latach 1943-1946"
"Wielkopolska Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku"