Menu:


Jarosław Centek

Rodowity torunianin, rocznik 1980. Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego, klasy o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim. W latach 1999-2004 student historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W trakcie studiów pełnił funkcję prezesa studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego. Uczestnik seminarium magisterskiego prof. dra hab. Waldemara Rezmera, poświęconego problematyce najnowszej historii wojskowej. W tym okresie przygotował pracę "Generał pułkownik Hans von Seeckt 1866 - 1936", która szybko została wydana i znalazła wielu czytelników.

W roku 2004 uczestnik programu "Socrates", w trakcie którego uczestniczył w zajęciach z zakresu historii wojskowej na Universität Potsdam, prowadzonych przez profesorów Jürgena Angelowa oraz Bernharda Kroenera. W roku 2008 uzyskał stopień doktora, przedstawiając pracę "Reichsheer 1921 - 1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie", przygotowaną pod kierunkiem prof. dra hab. Waldemara Rezmera, która została uznana za wyróżniającą.

Dostępne pozycje autorstwa Jarosława Centka:

"Reichsheer ery Seeckta (1921-1926)"
"Korpus Gwardii w bitwie pod Gorlicami"


Wywiad z Jarosławem Centkiem.

Zainteresowania badawcze:

- I wojna światowa

- niemieckie siły zbrojne w okresie republiki weimarskiej

- dyslokacja wojsk niemieckich na ziemiach polskich XIX/XX w.


Wykaz publikacji naukowych i popularnonaukowych:

2001

1. Ciężkie karabiny maszynowe I wojny światowej, Zeszyty Naukowe Koła Podchorążych WSO im. gen. J. Bema, 2001, s. 146-161.

2002

2. Organizacja artylerii niemieckiej w I wojnie światowej, Zeszyty Naukowe WSO im. gen. J. Bema, 2002, s. 272-284.
3. Sprawozdanie z V Sympozjum "Wybrane aspekty myśli i sztuki wojennej historii najnowszej", Klio, 2002 nr 2, s. 242-244.
4. Dyslokacja wojsk niemieckich na Pomorzu przed wybuchem I wojny światowej, [w:] Problemy militarne na Pomorzu w latach 1914-1989, pod. red. A. Stachuli, Słupsk 2002, s. 7-18.

2003

5. Bój pod Waplewem 28 VIII 1914 r.- krwawy epizod z bitwy pod Tannenbergiem, Studenckie Zapiski Historyczne, 2003, nr 1, s. 81-91
6. Recenzja [Czerep Stanisław, Łuck 1916, Warszawa 2002, ss 247], Studenckie Zapiski Historyczne, 2003, nr 1, s. 112-116.

2004

7. Sprawozdanie z konferencji "Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914-1918", Przegląd Historyczno – Wojskowy, 2004, nr 4, s. 271-273.

2005

8. Sztab Generalny a dyplomacja. Wybrane aspekty współpracy państw Czwórprzymierza w I wojnie światowej, [w:] Historia i Polityka. Myśl polityczna i dyplomacja w XX wieku. Studia z historii myśli politycznej i idei, T. 2, pod red. Patryka Tomaszewskiego, Toruń 2005, s. 19-31.
9. Skład garnizonu Grudziądza 1772-1920, Rocznik Grudziądzki, 2005, s. 31-44.
10. Stosunek generała pułkownika Hansa von Seeckta do kwestii niepodległego państwa polskiego, [w:] Od armii komputowej do narodowej II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku, pod red. Macieja Krotofila i Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2005, s. 421-434.
10. Stosunek generała pułkownika Hansa von Seeckta do kwestii niepodległego państwa polskiego, [w:] Od armii komputowej do narodowej II. Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku, pod red. Macieja Krotofila i Aleksandra Smolińskiego, Toruń 2005, s. 421-434.
11. Militarna rola Podgórza,[w:] Podgórz. Po drugiej stronie Wisły, pod red. Bogusława Dybasia i Anny Ziemlewskiej, Toruń 2005, s. 19-29.
12. Tannenberg 1914. Dennis E. Showalter, Tannenberg 1914. Zderzenie imperiów, Warszawa 2005, Przegląd Historyczno-Wojskowy 2005, nr 3, s. 197-205.
13. Garnizon Torunia 1815-1919. Organizacja, liczebność, Rocznik Toruński 2005, s. 191-213.
14. Sprawozdanie z posiedzenia Sekcji Historyznej ToMiTo poświęconego ochronie toruńskich cmentarzy [wspólnie z Barbarą Centek], Rocznik Toruński, 2005, s. 299-302.
15. O wojnach w Prusach, Zapiski Historyczne, 2005, z. 4, s. 109-125 [wspólnie z Mariuszem Balcerkiem, Krzysztofem Kwiatkowskim i Michałem Paradowskim]
16. Historia wojskowa na łamach "Klio", Przegląd Historyczno-Wojskowy 2005, nr 4, s. 221-223.
17. Rola szefa sztabu niemieckiej 11. Armii pułkownika Hansa von Seeckta w przełamaniu pod Gorlicami, [w:] Małopolska i Podhale w latach Wielkiej Wojny 1914 – 1918, cz. 1, pod red. Roberta Kowalskiego, Nowy Targ 2005, s. 167-186.

2006

18. Wojna galicyjska [rezencja pracy: Bator Juliusz, Wojna galicyjska, Kraków 2005], Przegląd Historyczno-Wojskowy 2006, nr 1, s. 165-176
19. Toruńskie międzynarodowe sympozjum naukowe "Polska – Litwa", Zapiski Historyczne 2006, z. 1, s. 210-212 [wspólnie z drem Maciejem Krotofilem]
20. Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer. 1866-1936, Kraków 2006, ss. 438.
21. [recenzja:]Iwona Jędrzejewska, Współpraca Armii Czerwonej i Reichswehry w latach 1917-1933 (wybrane problemy), Toruń 2005, Dzieje Najnowsze 2006, nr 4, s. 238-250.
22. [wspólnie z drem Maciejem Krotofilem] „Od armii komputowej do narodowej" - cykliczna konferencja poświęcona dziejom militarnym od XVI do XX wieku, Dzieje Najnowsze 2006, nr 4, s. 270-274.

2007

23. Koncepcje wykorzystania artylerii niemieckiej w latach 20-tych XX wieku, [w:] Artyleria polska. Historia – teraźniejszość – przyszłość (myśl wojskowa, szkolnictwo artyleryjskie, technika i uzbrojenie, Toruń 2007, s. 77-94.
24. The Military potential of the Reichswehr in East Prussia in January 1923, [w:] Acta Historica Universitatis Klaipedensis, T. XV, Klaipeda 2007, s. 57-65.

2008

25. Niemiecki dokument w sprawie afery szpiegowskiej rtm. Jerzego Sosnowskiego, oprac. Jarosław Centek, Przegląd Historyczno-Wojskowy 2008, nr 2, s. 150-155.

2009

26. Legenda o szczurach okopowych, Inne Oblicza Historii 2009, nr 1, s. 20-26.
27. Verdun 1916, Warszawa 2009, ss. 248